Borges Defteri:Edebiyat-Plastik Sanatlar-Sinema- Müzik Eksenlidir..."Güneşe güneşe karşı..." / Turgut Uyar
Ben ne güzel işerim güneşe karşı
Arkamda medrese duvarı önümde çarşı

Bir sürekli kaşınmadır yaşadığım
Törelere ve alışkanlığa karşı

Geldim gittim geldim bir şey bulamadım
Üzüldüğüme ve yorulduğuma karşı

Ah aklıma her şey gelir, her şey gelir
Doğan güne karşı batan güne karşı

Sözde kirlettiğimiz bütün her şey duruyor
Bak ne diyorum sana, ele güne karşı

Biz duralım bir sürekliyiz duralım
Durukluğa, tüberkiloza ve uranyuma karşı

Durduk, ateş besledi, kuşları sürekledi
Arkamız medrese duvarı önümüz çarşı

güneşe güneşe karşı


TURGUT UYAR

Görsel: Turgut Uyar & Tomris Uyar (evlilik cüzdanları- defter arşivinden)


Sarabande!..
Sarabande, Barok döneminde yaygın bir dans  türü sayılırdı. Vakur, epik, görkemli bir tarafı vardı. İlk başlarda sadece kadınlar arasında(özellikle İspanyol kadınlar) yaygındı.  Daha sonra erkekler tarafından
da benimsendi. XVI.Louis ‘in  tutkun olduğu “Sarabande”  bir “ayin” gibi karşılanıyordu.  Klasik değerler ve saray kültür birikimiyle de örtüşdüğü bilinir. Dansın mitolojik  ve  epik  anlam katmanları , keza bestelenen eserler  “sevinç ve coşku” ilintili hiçbir klişe yaklaşıma uymuyordu. Daha doğrusu bu gösteri,  içerdiği diyonysos sermestliğinin yanında ve de belki ötesinde daha çok ölümle ve ölümün o hakikatli yüzüyle hesaplaşıyordu. Nitekim, İspanya’da II.Filip “Sarabande”ı yasaklar.  Birçok klasik müzik dehasının “Sarabande” adlı besteleri var, ama biz, defter olarak aralarından en  güzeli olarak bildiğimiz Haendel’in Saraband’ini  sunuyoruz.


Borges Defteri


Usta Ellerin Anısına...


Dutar’ın (İki telli saz), ustası Hajgorban anısına…
Kendisi gitti, sazının sesi kaldı yadigar, Horasan bölgesinin uzak bir köyünde yaşayan, yeryüzü gürültüsü ve hesaplarıyla yaşamı boyunca bir ilişkisi olmadı, ilerleyen yaşına rağmen, 80 yaşında “İki telli” sazı genç kuşaklara tanıtmak için ücretsiz on binlerin katıldığı konserler verdi.Horasan toprağında zerreye dönüşerek, çoğalarak , çağlayarak yaşayacak. Mekanı  Nar  çiçeği bahçesi olsun. / borges defteri


"İKİ TELLİ SAZ YA DA" Dutar "Nedir?
İran, Orta Asya'nın birçok bölgesinde kullanılan  Dutar ; Fars, Uygur, Özbek, Türkmen halklarıyla adeta özdeşleşmiştir . Tar tel anlamına Gelir ki Dutar, vacuum, setar Üç telli, Cahar katran Dört telli saz Demektir. Dutar, "Dutar", "Dotar", "Dotar-ı Mayda" me bu imlalarla yazılabilmektedir. Dutar'ın sap uzunluğu.100-120 cm kadardır . 
 Gövde armudi biçimde Ağaç oyma veya yapıştırma olabılır.
Anadolu 'da bunabenzer İki Telli adında bir saz vardır. Anadolu'da Irızva, Ruzba veya Dede sazı adı verilene iki grup telle çalınan sazlarla Dutar'ın tarihi bağlantısının olduğu ortadadır. Ancak bugünkü Anadolu ikitellileri küçük boylardır. Arnavutluk'ta Çiftelia adıyla bilinen çalgının çalım tekniği de Anadoludakiler'le aynıdır.
• Adı, دو تار dotār ("Iki" Do دو, تار tar "tel") Farsça kelime'den geliyor
• Uygur Dutari:Yine armakla çalınır.
• Türkmen Dutar: İki Telli Türkmen halk çalgısıdır. Özbek Uygur dutarlarından daha küçüktür . Telleri metal olmakla birlikte, ibrişim olanlarına da rastlanmaktadır. Boyu 80-90 cm.dir yaklaşık. Dut ağacından  yapılır, silindirik şekillidir. Perdeler metaldir. İki tele birlikte vurularak parmakla çalınır.  İran, Horasan  Afganistan'da yaşayan Türkmenler Tarafindan da kullanılmaktadır.

Brad Meltzer / Çev. Poetic Mind


   


Hepimiz sıradan,
          Hepimiz sıkıntılı,
  Hepimiz Utangaç, Çekingen,
             Hepimiz cesur,
  Hepimiz kahraman,
       Hepimiz çaresiz insanlarız,
             Sadece gününe bağlıdır!..

Brad Meltzer
Çev.Poetic Mind

Brad Meltzer, Amerikalı yazar, 1970 ylında doğdu, NYC-Brooklyn’de büyüdü, yaşamını Güney Florida’da  sadece yazarak ve araştırma yaparak sürdürüyor.Columbia Hukuk Fakültesinden mezun yazarın yayınlanmış 10 romanı ve çocuklar için yazdığı 5 öykü kitabıyla beraber  5 mizah kitabı ve 3 “Non Fiction”  yapıtı var. Üretken ve farklı bir bakışı açısı, dili örgüs ve kurgu ağına sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yapıtı(daha) dilimize aktarılmadı, ilk kez bir “ürünü” defterde yayınlanıyor. Ama eğer Barad Meltzer yapıtları arasından herhangi bir yayınevimiz bir ilk çeviri sıçrayışı yapacaksa defterin ilk önersi onun “Kimlik Krizi” yapıtıdır, son on yılın en (özellikle Amerika’da) tartışmalı yapıtıdır. / defterGenç Irak'lı şair Ali Rashem anısına./defter

Irak'lı şair Ali Rashem'e (Kapkara caniler tarafından öldürülen) son veda nasıl yapılır ki? 

"Diyorsun: kuş uçtu,uçtu.Bakıyorsun-"


 yitip gitmez hiçbir iz, 
 ve boşuna değildir hiç kimsenin yitişi... Son şiirlerinden bir seçkiyi deftere göndermişti, "Poetic Mind" için... ne yürek burkan ve hüzün dolu bir haber ki şiirlerini çok sevdiği dil Türkçede göremeden yaşamdan koparıldı...Ne söylenebilir, yazılır ki?..Hiç!..


Andrei Tarkovsky Anlatıyor / Çev. borges defteri
Andrei Tarkovsky Anlatıyor

Yalnızlık duygusu

Yaptığım tüm filmlerde üzerinde en çok durduğum ve önemsediğim konu “izleyicilerimi” uyarmak ve boş bir evrende yalnız ve kayıp olmadıklarını anımsatmaktan ibarettir.

İzleyici birçok yöntemle kendi geçmişi ve yaşadığı dönemle ilişki kurabilir. Bu deneylerin birçoğu özgün irfan yönelimlidir ki aslında herkesin bu yolla  yeryüzü ve insan ilişkilerini irdeleme olanağı bulabilir.” / 1986

Çev. Borges Defteri


Independent Literature Journal (Portal) from Turkey

***


Link:

 • FELSEFE NOTLARI
 • Image and video hosting by TinyPic
  Felsefe Notları; Akşamın sisiyle şafağın ışınları arasındaki ses. Herkes için, Kimse için !

  ***


  P.E.N/TURKEY
  Image and video hosting by TinyPic

  ***


  Enis Batur
  Image and video hosting by TinyPic
  "Benim burada durduğuma bakmayın genç yoldaşım: Burada değilim ben artık, gövdem çürümeye şimdiden başladı, ruhum uçtu ve adresini bilmediğim bir dala kondu..."-E.B

  ***


  S U F İ
  Image and video hosting by TinyPic
  ne sanıyoruz şu ömür denilen kısa sihri? 'o süzülmüş', seçilmiş aşk cevheri var ya, işte ölümsüz olarak kalacak olan ancak odur!

  ***


  Hakan İşcen
  ORNEK6 M
  "bir sabah/ ne ben, ne siyah/ göreceksin onu Alef’in aynalarında/ tefsîrsiz rüyana uyandığında..."

  ***


  ÜÇ RENK
  3 renk
  Üç Renk: renkler, düşler, farklı bir deneyim ve üretim!..

  ***


  CYBERZENARCHY
  Image and video hosting by TinyPic
  "Gerçek olduğuna inandığın şeyle beslenmen! O neredeyse ve ne zamansa, senin de orada olmaklığın..." -Şenol Erdoğan

  ***


  SubCulturia
  Image and video hosting by TinyPic
  SubCulturia:"New Media Theory Group" Projesini destekler..."

  ***


  Oğuz Atay/Arşiv
  logo
  Oğuz Atay / Arşiv

  ***


  Şair Çalışıyor/dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Şair Çalışıyor/Dergi Arşivi

  ***


  Şiir Penceresi
  Image and video hosting by TinyPic
  "Bir başka bakmak için..."

  ***


  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi

  ***


  Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic